7.8.12

όλα τελειώνουν

έτσι κι αυτό. 

Ο κύκλος έκλεισε. 

Αντίο κι ευχαριστώ.

Εις το επανιδείν. Και επαναγράφειν.